logo

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Návštěvní řád veřejného víceúčelového hřiště ,,Dolík" v obci Dřísy 1. Majitelem a provozovatelem hřiště je Obec Dřísy, IČ: 00236811
 2. Provozní doba hřiště je:
  • 8:00 - 18:00 hodin - jaro
  • 8:00 - 22:00 hodin - léto
  • 8:00 - 18:00 hodin, ZAVŘENO / mokrý povrch - podzim
  • ZAVŘENO - zima
 3. Sportovní plochy jsou určeny pro všechny registrované návštěvníky.
  Provozovatel zřídil na doméně „sport-drisy.cz“ aplikaci pro rezervaci hřiště na danou hodinu. V této aplikaci se musí každý návštěvník hřiště zaregistrovat a pod evidenčním číslem, které mu bude přiděleno, si bude nadále rezervovat požadované hřiště a čas. Podrobné pokyny k rezervační aplikaci jsou na výše uvedeném webu. Registraci a rezervaci je možno provést též přímo u správce areálu. Telefonický kontakt je vpravo dole tohoto návštěvního řádu.
 4. V celém prostoru hřiště je zakázáno:
  • používání zařízení hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané, a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání
  • kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných látek
  • vnášet nápoje ve skleněných obalech a skleněné pohárky
  • používat kopačky s kolíky a tretry s hřeby, stejně tak polobotky a tvrdé střevíce. Povolena je pouze sálová sportovní obuv.
  • manipulace s otevřeným ohněm
  • přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie, zábavnou pyrotechniku a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
  • vstup se psy a jinými zvířaty
  • jízda na kole, koloběžce, kolečkových bruslích nebo na jiných podobných zařízeních
  • poškozovat zařízení a vybavení hřiště, např. sprejováním, popisováním
  • poškozovat zařízení areálu včetně zeleně
  • znečišťovat hřiště a zeleň
 5. Dětem mladším 6 let je vstup na hřiště, či dětské hřiště a užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.
 6. Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu se sportovními prvky, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti sportujících dětí v pořádku. V případě zjištění, že je jejich špatným stavem ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.
 7. Vstup na víceúčelové hřiště je zakázán, zejména pokud:
  • je vybavení hřiště kluzké, nebo je jeho povrch namrzlý, nebo na něm zjistíte závadu
  • by v horkém počasí byl povrch sportovního zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat.
  • je vybavení poškozeno či ve stavu, který brání jeho užívání. V tomto případě je vstup na vlastní nebezpečí uživatele.
 8. Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.
 9. Uživatelé hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost. Pokud je hřiště uzamčeno, bude nepovolený vstup považován za neoprávněné vniknutí na cizí pozemek.
 10. Za úmyslné poškození hřiště a herních prvků dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba nebo zákonný zástupce dítěte.
 11. Provozovatel neručí na hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
 12. Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelnou prohlídku celého hřiště a jeho zařízení.
 13. Důležitá telefonní čísla:
  • Tísňová linka: 112
  • Záchranná služba: 155
  • Policie ČR: 158
  • Hasiči 150 :
  • Správce areálu: 725 989 264
  • Obecní úřad Dřísy: 326 971 107

REZERVACE SPORTOVIŠŤ

Copyright  © 2013    Sport Dřísy
Návštěvy: :   On-line: 2 *  Dnes 2  *  Celkem 117343  
homeHome | site mapsite maps |  contactcontact |  upup |  backback
Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. - KAPRO E- lingue MEFRIT, spol. s.r.o. Cestovní agentura Valsa Elektro Klima Servis Studio Fresh Tenis SK Mělník Cirkus Jo-Joo, s.r.o Nějaký klub PHR agency, s.r.o. LUNA PLAST a.s. Mepla s.r.o. EUROWOOD HOLDING CZ s.r.o. Mělník Irena Vovsová Tiskárna K+H Loganton s.r.o. EUROSTAVOPROJEKT CZ s.r.o. Mělník MAS Vyhlídky, z.s. M- car Mělník Dům Kněžny Emmy BarnPchery Cesta ZTP, s.r.o. Elektro Market Servis s.r.o. synlab genetics s.r.o. Klub Přátel JM Allei, spol. s r.o. STK Mělník ZMRZLINA-VALSA.CZ SUNDAP s.r.o. Primasped s.r.o. Ing.Tomáš Klášterka CM car Červený Michal SCULPTOR Sportovní přístav Bílé Břehy s.r.o. BYTOVÉ DRUŽSTVO Jiráskova 261-263 JAKU Trade s.r.o. Ing.Miloš Novák UHER s.r.o. Tenis SK Libiš CSS Logistic s.r.o. FSPNET s.r.o. Vlastimil Fryč - Fryč a spol. S A D s.r.o. Pěnkava KNIHOVNA PKV s.r.o. SK Slavia Praha – fotbal a.s. golden ball card Rybaření je zábava ČETRANS energetika s.r.o. BozPoN CZ s.r.o. Holub na střeše ScieGenomic Mělnická zeleň s.r.o. KON Mělník, s.r.o. Printed Chilane Asociace Českých Cirkusů, o.s. Fotbal Kokořínsko - Kamery PÁRA Z NAVIJÁKU Jirikovsky AROS-STAV s.r.o. Perspora SK Junior Teplice Český občanský spolek proti plicním nemocem KPJM, 2013 Josef Masopust Printed LEGATO CZ s.r.o. Autoškola Krejča JAKU Trade s.r.o. Dopravně psychologická vyšetření - Mgr. Jan Kalivoda Trio Martinů EUROMAC spol. s r.o. NOVANTA Jaroslava Hajtúnová MVDr. Bilíková Jitka Ondřej Suchý České přístavy, a.s. Lucie Zelenková - Amina LPP s.r.o. Fan club ZAZ PÁRA Z NAVIJÁKU Hotel u Rytíře DATAEKONOMIA CZ s.r.o. PERSPORA, s.r.o. fk Pšovka Mělnik Václav Mašek Insprav s.r.o. TM - auto s.r.o. Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 Bytové družstvo Dykova 726 Bizema s.r.o. Bytové družstvo Domov 3017 Petr Dvorný s.r.o. Bytové družstvo U hřiště LabXPress Ltd. Mlékařské družstvo Česká Lípa BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 K+K Kvalite Mzdové účetnictví Topení - voda Karabáček KOVVEL kovoobrábění LUNA PLAST a.s. KPJM Elpo ups s.r.o. VEMODIA, a.s. TIÚ-PLAST a.s. MEPLA - stroje Technické služby Mělník TM - auto s.r.o. KITGEN spol. s r.o. Stavebni rozpočty Kitgen spol. s.r.o. Lupa s.r.o. Scout - Holub CM car Červený Michal kliste ZMRZLINA-VALSA.CZ Ubytovna Mělník Čerstvé mléko Oblastní spolek ČČK Mělník Hotel u Rytíře STK Mělník hala - bios- Mělník JAKU Trade s.r.o. Tenis MF Fan club ZAZ Bizema s.r.o. Bruin-tech s.r.o. K+K Kvalite TS Byšice Mělnický turistický portál Soňa Peková K N I H O V N A Mělnicko ČETRANS energetika s.r.o. TIÚ-PLAST a.s. Mělnická zeleň s.r.o. Tilia Laboratories MEFRIT, spol. s.r.o. Bohumil Poddaný Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory | Elektro Klima Servis Lara Fashion Tenis SK Mělník Tenis SK Libiš Sdružení mladých sklerotiků, z.s. Cestovní agentura Valsa Historie obce Lobeč OSH Mělník M- car Mělník Rezervace nakládky popílku - provoz Elektrárna Mělník I, Horní Počaply Maltézská pomoc, o. p. s. Tomáš Vozáb ZA SPORT A ZDRAVÝ MĚLNÍK Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Maltézská pomoc, o. p. s. Podtlaková kanalizace D.Beřkovice Eletis Vila Baba DaSty Mělník z.s. Pronájem minibus Bizema s.r.o. AUTO DOŠEK s.r.o.